Home

Raspunderea administratorului societatii cu raspundere limitata

(2) din Legea nr. 31/1990, în cazul societăţii cu răspundere limitată cu asociat unic, asociatul unic poate îndeplini şi calitatea de administrator. Pentru această situaţie, art. 196 în toate cazurile, administratorilor le este interzis, fără autorizarea adunării asociaţilor, să exercite mandatul de administrator în alte societăţi concurente sau având acelaşi obiect de activitate Dreptul de a reprezenta societatea presupune ca administratorul nu raspunde personal pentru actele incheiate. In dreptul englez s-a statuat ca, avand in vedere faptul ca societatea este o fictiune juridica, si ca aceasta nu poate ea insasi sa raspunda in fata instantei, va trebui sa delege un administrator sau va raspunde lichidatorul acesteia Raspunderea individuala si solidara a administratorilor. In functie de obligatiile ce trebuie indeplinite, raspunderea administratorului poate fi fie individuala, fie solidara. In conformitate cu art. 148 alin. 1 din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, administratorii unei societati comerciale raspund de indeplinirea tuturor obligatiilor .

Administratorii societăţii cu răspundere limitată. Societatea cu răspundere limitată este administrată de către organul executiv. Organul executiv poate fi atât colegial (comitet de conducere, direcţie, consiliu de administrare), cât şi unipersonal (director, preşedinte, administrator) Societatea cu răspundere limitată cu asociat unic este o societate comercială, dobândind calitatea de comerciant prin constituirea sa în condiţiile legii. Obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociatul unic răspunde numai în limita aportului său Societatea cu raspundere limitata, este dupa dreptul German, o persoana juridica a Dreptului Privat si apartine Societatilor Capitale (corporatiilor). Societatea cu raspundere limitata Germana a fost in toata lumea prima forma cu raspundere limitata a unei Corporatii

Administrarea societăţii cu răspundere limitată (SRL

 1. istratorul trebuie să depună bilanţul şi contul de profit şi pierderi, în copie, la Registrul comerţului, pentru a fi publicate în Monitorul Oficial
 2. istrator al unei societati cu raspundere limitata este pus sa renunte la aceasta functie - in conditiile in care se hotaraste acest aspect in hotararea generala a asociatiilor; in conditiile in care ad
 3. Societatea cu raspundere limitata se constituie prin intermediul contractului de societate si a statutului. SRL-ul se poate constitui si prin actul de vointa al unei singure persoane, astfel, in acest caz se poate intocmi numai statutul
 4. istratori. Unul dintre asociati poate fi ad
 5. istratorilor in cadrul unei societati cu raspundere limitata, sursa a
 6. In cazul societatii cu raspundere limitata cu asociat unic, potrivit legii, acesta, in calitate de asociat unic, are drepturile si obligatiile ce revin adunarii generale a asociatilor. Adunarea Generala a Asociatilor are drepturi si obligatii prevazute atat in Legea 31/1990 cat si in actele constitutive proprii ale societatilor

Competentele administratorilor in cadrul societatii cu

Răspunderea solidară a administratorului societății. Condiții - Legal Land. Răspunderea solidară a administratorului societății. Condiții. Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Iaşi la data de 15.03.2017, reclamantul OP a solicitat instanţei, în contradictoriu cu pârâta ANAF, să dispună anularea deciziei nr.116. Administrarea societatii cu raspundere limitata.p.45 3.4. Raspunderea administratorilor.p.49 CAPITOLUL IV DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII CU RASPUNDERE LIMITATA 4.1. Precizari prealabile privind incetarea societatii cu raspundere limitata.p.57 4.2. Dizolvarea societatii cu raspundere limitata.p.58 4.3 Potrivit dispoziţiilor art. 71 din lege, administratorul care are dreptul de a reprezenta societatea nu-l poate transmite altei persoane, decât dacă această facultate i s-a acordată în mod expres. în cazul încălcării acestei interdicţii, societatea poate pretinde de la persoana substituită beneficiile rezultate şi, în solidar cu. Societatea cu raspundere limitata este definita ca o societate ce se constituie, pe baza deplinei increderi, de doua sau mai multe persoane, care pun in comun anumite bunuri pentru a desfasura o activitate comerciala, in vederea dobandirii si impartirii beneficiilor si care raspund pentru obligatiile societatii, in limita aporturilor

In ce consta raspunderea administratorilor? Accace Romani

Societatea cu răspundere limitată - Conspecte CO

 1. istratorului unei societati cu raspundere limitata Decizia de schimbare a ad
 2. istratorul societatii cu raspundere limitata. Producatori, distribuitori, furnizori - INFIINTARE SOCIETAT
 3. istratori, directori, cenzori - care au contribuit la ajungerea societatii in aceasta situatie, prin unul dintre urmatoarele fapte:a) au folosit bunurile.
 4. Societatea pe actiuni si societatea cu raspundere limitata, spre exemplu, au fost create ca tehnici de limitare a raspunderii. Entitatile colective cu personalitate juridica, altele decit cele prezente in dreptul afacerilor, au preluat aceasta tehnica de limitare a raspunderii, iar legiuitorul a sfirsit prin a extinde acest efect la toate.
 5. im 200 RON si se divide in parti sociale egale, de.
 6. Societatea cu raspundere limitata se poate constitui si prin actul de vointa al unei singure persoane in acest caz se intocmeste numai statutul. Contractul de societate si statutul pot fi incheiate sub forma unui inscris unic, denumit Act Constitutiv. In societatea cu raspundere limitata, numarul asociatilor nu poate fi mai mare de 50

(Doc) Regimul Juridic Al Societăţii Cu Răspundere Limitată

Societate cu răspundere limitată - Wikipedi

Prin urmare, in situatia unei societati cu raspundere limitata, administratorul poate avea calitatea de salariat in baza unui contract individual de munca in functia de administrator societate comerciala cod COR 242111 (Ordinul comun al ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse si presedintelui Institutului National de Statistica nr. Published in: comercial,persoane fizice,persoane juridice,contracte,e; on martie 13, 2009 at 11:59 AM Comments (7) Tags: a continuarii unei activitati care ducea in mod vadit societatea la incetare de plati, actele frauduloase facute de debitor in prejudiciul drepturilor lor, administratorul judiciar va trebui sa analizeze activitatea debitoarei din ultimii ani, afara de acelea care ii sunt. Schimbarea administratorului unei societati cu raspundere limitata Decizia de schimbare a administratorului pentru societatea cu raspundere limitata presupune modificarea actului constitutiv implicand astfel acceptul asociatului unic sau a adunarii generale a ascociatilor. Actul prin care se ilustreaza aceste proceduri trebuie sa contina o. In cazul unei societati cu raspundere limitata unipersonale se va aplica regimul juridic de drept comun al societatii cu raspundere limitata in privinta: conditiilor cerute pentru numirea administratorilor, desemnarii administratorului (hotararea adunarii generale a asociatilor fiind inlocuita, in caz de unipersonalitate, de decizia asociatului.

Obligaţiile administratorului unei societăţi comerciale

 1. Raspunderea asociatilor in societatea cu raspundere limitata Asociatii raspund numai pana la concurenta capitalului social subscris. In consecinta, pe durata functionarii societatii, creditorii asociatului pot sa-si exercite drepturile lor numai asupra partii din beneficiile cuvenite asociatului dupa bilantul contabil, iar dupa dizolvarea.
 2. istrator al societatii, va exercita dreptul de control pe care asociatii il au in societatile in nume colectiv
 3. istrator al unui SRL achitat de instanta judecatoreasca si de catre organele de cercetare penala ( Parchet ) de savarsirea infractiunii art. 215 pt inselaciune . Se schimba incadrarea la art. 84 din Legea 59/1934 . S-au instituit si masuri.
 4. - este cel mai intalnit tip de societate din Romania - obligatiile sociale sunt garantate cu patrimonial social; - asociatii raspund patrimonial fata de terti numai in limita capitalului social subscris; - capitalul social al societatii cu raspundere limitata nu poate fi mai mic de 200 lei si se divide in parti sociale egale, care nu pot fi mai mici de 10 lei fiecare parte sociala
 5. istratorul societatii indeplineste si alte atributii ce exced calitatii de ad
 6. istratorilor intr-o societate cu raspundere limitata, retinem ca ad

Demisie Administrator SRL - Cum Poate Sa Demisioneze Un

 1. istrator intr-o societate: In cazul in care asociatul unic al unei societati cu raspundere limitata doreste sa aiba si calitatea de ad
 2. Raspunderea patrimoniala a asociatilor societatii comerciale cu raspundere limitata se face in limita capitalului social, in raport cu cota de participare la acesta. Capitalul social al societatii va fi stabilit de asociati in functie de nevoile societatii
 3. ART. 2. - Forma juridica. Societatea comerciala IULIA & BIANCA, este persoana juridica romana, din momentul inmatricularii in Registrul Comertului, cu forma juridica de societate comerciala cu raspundere limitata. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia in vigoare si prezentul act de constituire. ART
 4. istratorului, precizeaza ONRC intr-un anunt publicat pe site-ul institutiei

Administratorul societatii este cel care presteaza activitatea fara a avea contract individual de munca intocmit.Vom stabili in ce masura angajatorul poate semna contractul pentru a indeplini atat functia de angajator, cat si pe cea de salariat. Solutia consultantului: In societatile comerciale cu raspundere limitata, art. 197 alin Lichidarea societatii comerciale cu raspundere limitata.Conventia asociatilor cu privire la patrimoniul societatii.Raspunderea lichidatorului Din probatoriul administrat in cauza nu rezulta ca, prin actul constitutiv, asociatii ar fi stabilit un alt criteriu decat cel al participarii la capitalul social, in ceea ce priveste repartizarea activului net, in cazul lichidarii societatii

O societate cu raspundere limitata poate fi administrata de unul sau mai multi administratori, persoane fizice si/sau juridice. Administratorul unei societati este cel care duce la indeplinire vointa societatii comerciale exprimata prin hotararile adunarii generale ale asociatilor sau prin decizia asociatului unic. In practica, din diverse motive, poate aparea necesitatea inlocuirii unuia sau. Magistratii insa NU au fost de accord si au venit cu explicatii din Legea 31 / 1990 (Legea societatilor comerciale). Astfel, potrivit art. 196 indice 1 alin. 3 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, actualizata asociatul unic poate avea calitatea de salariat al societatii cu raspundere limitata al carui asociat unic est Art. 12. - In societatea cu raspundere limitata, numarul asociatilor nu poate fi mai mare de 50. Art. 13. - (1) In cazul in care, intr-o societate cu raspundere limitata, partile sociale sunt ale unei singure persoane, aceasta, in calitate de asociat unic, are drepturile si obligatiile ce revin, potrivit prezentei legi, adunarii generale a. Documente similare · Constituirea si functionarea societatilor cu raspundere limitata · Constituirea societatii cu raspundere limitata · Constituirea si functionarea zonelor libere (Zona Libera XYZ) · Constituirea societatilor comerciale in dreptul pozitiv romanesc · Asigurarea de raspundere civila si eficienta activitatii societatilor de asigurari (S.C. XYZ S.A.

Conform dispozitiilor art. 199 alin. 5 din Legea nr. 31/1990 republicata, in lipsa cenzorilor, sau a auditorilor financiari, fiecare dintre asociatii din cadrul societatii cu raspundere limitata care nu este administrator, va exercita dreptul de control pe care il au asociatii in societatile in nume colectiv, deci dreptul de a consulta. PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE213.177.13.82/portal/ o societate comerciala cu raspundere Documents contractul de societat Cumulul răspunderii civile cu răspunderea penală. Răspunderea pentru faptă proprie a administratorului unei societăți comerciale cu răspundere limitată Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă rep.: art. 12, art. 36, art. 40, art. 135 In acest caz societatea se va transforma din societate cu raspundere limitata cu unic asociat in societate cu raspundere limitata cu doi sau mai multi asociati. Societatea isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, a legislatiei privind regimul investitiilor directe si ale prezentului act constitutiv

Societatea comerciala cu raspundere limitata

Translations in context of societatea cu raspundere limitata in Romanian-English from Reverso Context: De asemenea, societatea cu răspundere limitată urma să păstreze profiturile nete atunci când aceste cheltuieli erau plătite Societatea cu raspundere limitata | S.R.L. Capitalul social se divide in parti sociale egale si, conform Legii nr. 31/1990, acesta nu poate fi mai mic de 1 RON. O societate cu raspundere limitata din Romania poate avea intre 1 si 50 de asociati. Asociatii raspund in limita contributiei la capitalul social. Societatea pe actiuni | S.A Faliment - procedura insolventei - societati cu raspundere limitata. R O M Â N I A. TRIBUNALUL BACAU. SECTIA COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV. Sentinta civila Nr. 1323. Sedinta publica de la 24 Noiembrie 2010. Completul compus din: JUDECATOR SINDIC S.M. Grefier G.V Societatea cu raspundere limitata trebuie la finele anului financiar sa intocmeasca un raport financiar. Raportul financiar anual include: bilantul contabil, raportul privind rezultatele financiare, raportul privind fluxul capitalului propriu, raportul privind fluxul mijloacelor banesti si anexele la rapoartele financiare si nota explicativa la. § 5. Raspunderea administratorului / 294 § 6. Incetarea mandatului de administrator / 299 Sectiunea 4. Cenzorii la societatile cu raspundere limitata / 301 Sectiunea 5. Reguli specifice societatii cu raspundere limitata cu asociat unic / 302 B. SOCIETATEA IN NUME COLECTIV SI SOCIETATEA IN COMANDITA SIMPLA / 304 Sectiunea 1. Precizari.

Administratorul Si Asociatul De SRL - Obligatii Si Dreptur

Prestarea activitatii de vanzator de catre administratorul societatii cu raspundere limitata. Atentie la data valabilitatii intrebarii! Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 04 iul 2016 Societatea se constituie sub forma societatii cu raspundere limitata, cu unic asociat, potrivit dispozitiilor Legii nr. 31/1990, modificata, urmand sa-si desfasoare activitatea pe baza acesteia si a celorlalte acte normative in vigoare. Art. 2

La o societate comerciala cu raspundere limitata raspunderea asociatilor poate fi: 1 limitata pâna la nivelul capitalului social; 2 limitata; 3 nelimitata; 4 nu este precizat în mod expres Ca societate cu raspundere limitata, societatea raspunde fata de terti cu intregul sau patrimoniu, iar asociatul raspunde in limita aportului subscris de el la capitalul social. Art. 8 RASPUNDEREA FATA DE TERTI. Administratorul are depline atributiuni executive, avand obligatia de a actiona cat mai bine in interesul societatii, acesta. Societatea este persoana juridica romana, avand forma de societate cu raspundere limitata. Societatea isi va desfasura activitatea in conformitate cu legile romane in vigoare si prezentul act constitutiv. Art. 3. - Sediul social Dizolvarea societatilor comerciale se produce de cele mai multe ori datorita dorintei asociatilor care fie au fixat un termen pentru existenta societatii, fie hotarasc ulterior in acest sens intelegand sa puna capat intrepriderii reprezentate de acea societate comerciala ori poate sa o fuzioneze sau divizeze. In unele cazuri, totusi, dizolvarea nu este urmare a vointe În conformitate cu art. 196 indice 1 alin. 3 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, actualizata asociatul unic poate avea calitatea de salariat al societatii cu raspundere limitata al carui asociat unic este... , ceea ce presupune ca încheierea contractului de munca este o facultate si nu o obligatie, în viziunea legiuitorului

INTRODUCERE Societatea cu raspundere limitata cu asociat unic a fost introdusa pentru prima data in Germania prin Legea din 4 iulie 1980, iar apoi preluata si de legislatia din Franta la 11 iulie 1985 sub denumirea de Intreprindere Unipersonala cu Raspundere Limitata (E.U.R.L.). Aparitia acestei societati a fost rodul necesitatii, realitatile. In Legea societatilor comerciale nr.33/1990 se precizeaza ca asociatul unic a unei intreprinderi poate sa beneficieze de toate partile sociale. Insa art. 14. al acestei legi precizeaza ca o persoana fizica sau juridica nu poate fi asociatul unic al mai multor societati comerciale cu raspundere limitata - societatea cu raspundere limitata nu are cum sa emita parti sociale- de jure are loc modificarea partii/ partilor sociale; - in situatia in care hotărîrea adunării generale a asociaţilor prevede că aportul trebuie să fie mai mare decît valoarea nominală a părţii sociale, raportul dintre valoarea nominală a părţii sociale şi.

Cum desemnam sau revocam administratori intr-o societate

Administratorul, persoană fizică sau juridică, poate avea sau nu dreptul de a reprezenta societatea, aşa cum rezultă din prevederile art. 71 alin. (1) din Legea nr. 31 / 1990. Dacă un administrator va avea dreptul să reprezinte societatea, cu titlu permanent şi general, va avea şi calitatea de reprezentant legal al acesteia Îndeplinirea operaţiunilor necesare pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al societăţii - administrarea societăţii - poate fi încredinţată uneia sau mai multor persoane, fizice sau juridice, române sau străine, potrivit ştirilor juridice Astfel, atragerea raspunderii administratorului poate fi ceruta pentru elemente ce tin de cauzalitatea intre actiunile sale si starea societatii - De mentionat ar fi ca atunci cand aveti datorii de peste 40.000 de lei, este nu doar important ci vital sa va depuneti cererea de intrare in insolventa asta pentru a nu fi suspectat de bancruta d) societate în comandită pe acţiuni şi; e) societate cu răspundere limitată . Principalele caracteristici ale unei societati cu raspundere limitata sunt cele expuse in continuare. Asociații societății cu răspundere limitată răspund pentru obligațiile societății numai în limita capitalului social subscri

Administrarea societatilor cu raspundere limitata

Inainte de a proceda la redactarea documentelor pentru infiintarea unei societati comerciale, clientul trebuie sa se gandeasca cati asociati va avea societatea , unde este sediul social, care este obiectul pirncipal de activitate si sa se gandeasca la 3 variante de rezervare denumire Statutul juridic al administratorului societații cu răspundere limitata. In: Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. 25 octombrie 2017, Chişinău. CEP al Universității de Stat din Moldova, 2017, pp. 58-61. ISBN 978-9975-71-834-9

1.6. După forma sa organizatorico-juridică Societatea este Societate cu răspundere limitată. Societatea se consideră constituită şi dobîndeşte personalitate juridică de la data înregistrării de stat în modul stabilit. Societatea dispune de bilanţ autonom şi conturi bancare, are ştampilă cu denumirea sa şi imaginea emblemei. 1.7 SOCIETATII CU RASPUNDEREA LIMITATA CERCETARE FEDOROV BORIS (40,00%), FEDOROVA NADEJDA (30,00%), LEBEDEVA EMA (30,00%) FEDOROV BORIS [Administrator] mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 59/4, ap.(of.) 97: 11.12.2020 SOCIETATII CU RASPUNDEREA LIMITATA CERCETARE. Societatea este constituita pentru o durata nelimitata, daca actul de constituire nu prevede altfel. Dobandirea personalitatii juridice si raspunderea Societatea cu raspundere limitata dobandeste personalitate juridica de la data inregistrarii de stat. Societatea raspunde pentru obligatiile asumate cu toate bunurile sale

Caracteristici ale unei societati cu raspundere limitata (SRL) Legislatia care reglementeaza infiintarea societatilor comerciale si evident si a societatii cu raspundere limitata, este legea nr. 31 din 1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare. Conform acestei legi, se pot asocia pentru a forma o societate. SOCIETATE CU RASPUNDEREA LIMITATA ULM ADAUGĂ INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ Numărul de vizualizări: 0 Informații generale Statut Activă IDNO 0 Forma juridică Societate cu răspundere limitată Data înregistrării 1992-09-11 Adresa juridică mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 7, ap.(of.) 200 Fondatori Informația lipsește. Pentru a pronunța această sentință prima instanță a reținut că în ce privește excepția lipsei calității procesual pasive a pârâtei DGFP Constanța aceasta este întemeiată conform încheierii din 2.03.2010, având în vedere că actul contestat nu emană de la DGFP Constanța, ci de la AFP Constanța, care a soluționat și contestația (organul care a emis actul a soluționat. Societatea comercială dobândeşte capacitatea de exerciţiu de la data constituirii sale, adică din ziua înmatriculării în registrul comerţului, cu condiţia să fi fost desemnat administratorul care reprezintă societatea. În limitele capacităţii de folosinţă restrânsă, administratorul desemnat prin actele constitutive în.

Asadar, administratorul societatii cu raspundere limitata poate avea si calitatea de salariat al aceleiasi societati. Conform art. 72 din Legea 31/1990 a societatilor comerciale, obligatiile si raspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozitiile referitoare la mandat si de cele special prevazute in aceasta lege Societatea cu raspundere limitata este forma de societate comerciala aparuta mai tarziu in activitatea comerciala. Prima oara a fost reglementata in 1892 in Germania, fiind preluata in 1925 in Franta, iar in Romania si-a gasit consacrarea abia prin Legea nr. 31/1990. Aceasta forma de societate s-a ivit din nevoia de a satisface anumite cerinte. 10 articole despre societati cu raspundere limitata. Ultimele stiri economice Covid-19: Guvernul adopta masuri fiscal-bugetare, cu impact de 2% din PIB, pentru sprijinirea mediului de afaceri. today 18 Mar. 2020. Companii Mediul antreprenorial in Romania a inregistrat in 2018 cifre in crestere in cazul dizolvarilor si suspendarilor In elaborarea acestei lucrari am pornit de la ideea ca societatea cu raspundere limitata este o societate constituita pe baza deplinei increderi, de doua sau mai multe persoane, care pun in comun mai multe bunuri pentru a desfasura o activitate comerciala, in vederea impartirii beneficiilor, si care raspund pentru obligatiile sociale in limita aportului lor Societatea cu raspundere limitata | S.R.L. Capitalul social se divide in parti sociale egale si, conform Legii nr. 31/1990, acesta nu poate fi mai mic de 1 RON. O societate cu raspundere limitata din Romania poate avea intre 1 si 50 de asociati. Asociatii raspund in limita contributiei la capitalul social. Societatea pe actiuni | S.A

In societatea cu raspundere limitata, numarul asociatilor nu poate fi mai mare de 50. Articolul 13 (1) In cazul in care, intr-o societate cu raspundere limitata, partile sociale sunt ale unei singure persoane, aceasta, in calitate de asociat unic, are drepturile si obligatiile ce revin, potrivit prezentei legi, adunarii generale a asociatilor Infiintarea unei societati cu raspundere limitata. Atunci cand doriti infiintarea unei firme, este important sa cunoasteti faptul ca procedura se desfasoara in fata Registrului Comertului, si presupune parcurgerea mai multor etape, si obtinerea unor acte diferite Instanta invoca ca temei de drept disp.art.144 al.2 din L.31/1190, care se refera la societatea pe actiuni ori, potrivit art.1961 alin.4 din L.31/1990, dispozitiile privitoare la administrarea societatii pe actiuni nu sunt aplicabile societatii cu raspundere limitata

1. Astfel cum este redactat art 196 indice 1 alineat 3 din Legea 31/1990, acesta permite cumulul calitatii de asociat unic si salariat si nicidecum pe cea de administratror si salariat. Textul este destul de explicit in acest sens: asociatul unic poate avea calitatea de salariat al societatii cu raspundere limitata al carui asociat unic este poti fi asociat unic sau te poti asocia cu mai multe persoane insa, nu poti fi asociat unic in doua srl-uri; intr-un SRL pot fi maxim 50 de asociati. poti fi si salariat al societatii unde esti asociat sau administrator. impozitul este de 3% din totalul veniturilor sau 1% daca vei avea minim un salariat O societate cu răspundere limitată este o formă legală de companie, o anumită formă de persoană juridică, care are o răspundere limitată în fața legii și față de proprietarii acesteia. Este o formă hibridă de business având caracteristici atât ale unui parteneriat cât și ale unei corporații, fiind mai flexibilă decât alte forme de societăți comerciale și mai.

Răspunderea solidară a administratorului societății

Societatea cu Raspundere Limitata - Proiecte

Definitia si specificul societatii cu raspundere limitata. I.2.4. Utilitatea societatii cu raspundere limitata. Capitolul II. Constituirea societatii cu raspundere limitata. Introducere. II.1. Actele constitutive ale societatii cu raspundere limitata. II.1.1 DAMIBIALY STAICU SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA, cu domiciliul fiscal JUD.NEAMT, SAT ROSIORI COM. DULCESTI, STR. GRADINILOR, NR.2 figurează la data de 11.08.2019, (data solicitarii) ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, având codul de înregistrare in scopuri de TVA RO 38461605.Inregistrarea în scopuri de TVA este valabilă începând din data de 01.11.2018 Suspendarea activitatii unei societati cu raspundere limitata. categories: afaceri, articole scrise de invitaţi. Articol scris de un invitat - Cristina Serghie, avocat in Baroul Iasi. In contextul economic actual foarte multe societati comerciale aleg sa isi suspende activitatea pe o perioada de pana la 3 ani. Trebuie insa sa stiti ca.

Video: Administrarea şi conducerea societăţii comerciale

Situatia juridica a salariatului in cadrul societatii comerciale de tip cu raspundere limitata cu asociat unic (societate unipersonala) a constituit, dupa aparitia Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si pana la modificarea sa prin Legea nr. 441/2006, subiect de dezbatere in doctrina de specialitate, cu privire speciala la posibilitatea cumulului calitatii de salariat cu aceea de. Societate comerciala cu raspundere limitata - Mai jos o sa aveti mai multe rezultate pentru cautarea Societate comerciala cu raspundere limitata. Puteti gasi foarte multe referate accesand categoriile din partea dreapta despre Societate comerciala cu raspundere limitata.Uita-te mai jos si o sa gasesti cele mai relevante rezultate pentru cautarea Societate comerciala cu raspundere limitata O societate cu raspundere limitata poate fi administrata de unul sau mai multi administratori, persoane fizice si/sau juridice. Administratorul unei societati este cel care duce la indeplinire vointa societatii comerciale exprimata prin hotararile adunarii generale ale asociatilor sau prin decizia asociatului unic Schimbarea formei juridice a societatii comerciale din societate cu raspundere limitata in societate pe actiuni Conditiile economice, evolutia societatii comerciale pe piata specifica, dar si o serie de alte motivatii pot sta la baza deciziei de transformare a formei juridice a companiei

Translations in context of societate cu raspundere limitata in Romanian-English from Reverso Context: societate cu răspundere limitată Art. 1. - Societatea se va constitui in forma juridica de societate cu raspundere limitata. Art. 2. - Denumirea societatii va fi S.C... S.R.L., persoana juridica romana, de-semnata in cuprinsul prezentului act constitutiv si cu termenul de societatea. Art. 3

Administratorii Societatii Comerciale cu Raspundere Limitat

Infiintarea unei societati cu raspundere limitata cu doi asociati se realizeaza cu respectarea procedurii prevazuta de Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale. Asociatii pot fi persoane fizice sau juridice. Pentru infiintarea unui SRL cu doi asociati, la registrul comertului trebuie depuse urmatoarele documente: 1) rezervarea denumirii. Art. 149. - (1) Administratorul care are într-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societatii trebuie sa îi înstiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori si pe cenzori sau pe auditorii financiari si sa nu ia parte la nici o deliberare privitoare la aceasta operatiune Alegerea formei juridice a societatii - Legea 31/1990 prevede urmatoarele forme ale persoanei juridice: Societate cu raspundere limitata (SRL) - e cea mai des intalnita forma de organizare a activitatii comerciale in Romania. Asociatii nu au calitatea de comercianti si nu raspund de datoriile societatii decat in limita aporturilor

INFIINTARI FIRME SRL - Societatea cu Raspundere Limitata este acea forma de societate comerciala ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociatii sunt obligati numai in limita capitalului social subscris.Capitalul social va fi fixat de catre asociati in functie de nevoile societatii, cu respectarea plafonului minim stabilit de lege in valoare de 200 Ron