Home

Ajpis cluj formulare

Model de cerere către AJPIS și de declarație pe propria răspundere pentru avocați admin 24/04/2020 UTILE Spune-ți părerea! În Monitorul Oficial din 24 aprilie s-a publicat Ordinul ministrului Muncii, Violeta Alexandru, pentru aprobarea modelului de cerere către AJPIS și de declarație pe propria răspundere pentru avocații care. Pe 19 ianuarie au fost retrimise si au ajuns cu bine la AJPIS Cluj, Dna Carmen Valeanu este persoana care se ocupa de aceste formulare si care la sfarsitul lunii mai le-a trimis in Italia completate dar v-a trebui sa o iau de la capat din cauza acelui formular E404 partea B,trebuie sa fie redirectionat spre comisia de evaluare a persoanelor cu.

Model de cerere către AJPIS și de declarație pe propria

  1. Formulare indemnizație creștere copil cu handicap (3 doc.) Opis Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, serviciu public din subordinea Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca organizat în data de 29.07.2021 - proba scrisă.
  2. Formulare tip. Cerere pentru eliberarea apostilei (format Word și PDF) Formularele necesare pentru pașapoartele simple pot fi găsite aici. Formularele necesare pentru permise de conducere și înmatriculări autovehicule pot fi găsite aici
  3. Formulare utile. Servicii sociale destinate copilului și/sau familiei. CREȘE. Beneficii și ajutoare sociale. Servicii sociale destinate persoanelor cu dizabilități. Prestații și facilități persoane cu handicap. Alocații, indemnizații și stimulente. Servicii sociale destinate persoanelor vârstnice. Încadrare în grad de handicap.
  4. Plăți online formulare de plat secretarului; se eliberează pentru a-i servi la AJPIS. Pentru doctoranzi, se va elibera şi adeverinţă emisă de facultate, cu cuantumul lunar net al bursei de doctorat. Serviciul Protecţie Socială din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală Cluj are atribuţii de verificare, primire.

Agenția Județeană pentru Prestații Sociale Cluj Orașul

I. ACTE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI PENTRU ALOCA ŢIA DE STAT: 1. cerere tip - completat ă şi semnat ă OBLIGATORIU de ambii p ărin ţi! 2. copie livret familie actualizat (dac ă p ărin ţii sunt c ăsători ţi)/ certificat de c ăsători Portal pentru depunere documente online. Depunerea documentelor catre ANPIS pentru solicitarea indemnizației potrivit O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, pe data de 10 iunie 2021 s-a încheiat FORMULARE UTILE. CV european. Formulare şomeri: · Situatia privind locurile de munca vacante · Situaţia privind ocuparea locurilor de munc ă · Inştiinţarea privind incadrarea in muncă a şomerilor · Anexa 26 la normele privind aplicarea legii 76/2002 · Adeverinta vechime dupa 2011 · Cerere prima Art 73 agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca cluj cluj-napoca, str.g.cosbuc nr.2, tel. +40.264.590227, +40.264.596816, +40.735.788800, fax. +40.264.59521 Ordinul 595/2021 - formularele necesare pentru obtinerea indemnizatiei de catre beneficiarii de DREPTURI DE AUTOR NOU in Monitor: Modelul cererii si al declaratiei pentru solicitarea indemnizatiei de 41,5% Proiectul de lege care prevede cresterea optionala a varstei de pensionare la 70 de ani, adoptat de Guvern OUG 44/2021 - a fost extinsa.

Formulare - DASM Cluj Napoc

Formulare. Cerere acordare indemnizatie DL nr.118/1990 Dată articol 27 ianuarie 2015 Sari la navigare Casa Județeană de Pensii Cluj este organizată și funcționează ca serviciu public descentralizat, în subordinea Casei Naționale de Pensii Publice, fiind investită cu personalitate juridică în baza prevederilor Legii nr. 263. Portal pentru depunere documente online. Depune documente online. searc

Formulare tip - Instituția Prefectulu

  1. DESCARCARE FORMULARE. Oferta locuri de munca vacante. Noile coduri COR. Formulare incadrare elevi si studenti (Legea 72) Formulare pentru obtinerea venitului de completare cuvenit somerilor care s-au. incadrat inaintea expirarii somajului. (art. 72 din Legea 76/2002) Formulare prime. - Prima insertie art.73^1 alin.1. - Activare art. 73^2
  2. I. ACTE NECESARE iNTOCMIRII DOSARULUI PENTRU ALOCAtIA DE STAT: 1. cerere tip - completata si semnata OBLIGATORIU de ambii parinti! 2. copie livret familie actualizat (daca parintii sunt casatoriti)/ certificat de casatorie pentru cei care nu au livret de familie 3. copie certificat de nastere al copilului 4. copie carti de identitate ale parintilor 5. declaratie tip, daca parintii nu sunt.
  3. CERERE PENTRU ACORDAREA DREPTURILOR CONF. DECRET 118/1990, L130/2020 © RA Dr. Bernd Fabritius Către Agentia Judeţeană pt. Plăţi şi Inspecţie Social
  4. Acte necesare: - Cerere scrisa pentru acordarea ajutorului. - Act de identitate al solicitantului (copie) - Acte din care rezulta starea de necesitate (copie) Solicitant: persoana aflata in stare de necesitate sau un membru cu drept de exercitiu din familia aflata in stare de necesitate. Obtinere ajutor social. 4
  5. AJPIS ALBA Adresă: Str.N.Titulescu nr.10B, cod 510096, Alba Iulia Tel: 0258-812.736 Fax: 0258-819069 E-mail: ajps.alba@mmanpis.r
  6. Formulare de completat. ATENTIE! Cererile sunt oferite, în mod gratuit, la ghișeele serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor sau sunt disponibile, în format electronic, pe acest site. În cazul tipăririi cererilor de pe site, acestea trebuie să fie în format A4, iar cele două pagini trebuie să se regăsească pe.

Declaratie pe proprie raspundere. Formulare pentru pensii internationale. E 202 RO - Instrumentarea unei pensii de batranete. E 203 RO - Instrumentarea unei pensii de urmas. E 204 RO - Instrumentarea unei pensii de invaliditate. E 207 RO - Cerificat privind cariera de asigurat Iată, mai jos, noile formulare (modelele sunt prezentate în cuprinsul materialului, însă la sfârșit paginii, formularele sunt disponibile pentru download. DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE. conform art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile. Adresa Cluj-Napoca, Str. George Coşbuc nr. 2, Judeţul Cluj Director executiv: Viorica Zlati Operator de date cu caracter personal nr. 18567 Telefon secretariat: 0264 597125, Fax 0264 598060 Web www.ajps-cluj.ro, E-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea a) gestionează bunurile din domeniul public sau privat pe care le are în proprietate şi/ sau în folosinţă, după caz; b) realizează selecţia şi formarea profesională a personalului la nivel teritorial, c) verifică respectarea obligaţiilor prevăzute în convenţiile sau în contractele încheiate potrivit legii; d) asigură îndrumarea şi controlul activităţii agenţiilor locale. Formulare TIP Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Gorj. Alocație de stat. Documente doveditoare la solicitarea alocatiei de stat pentru copii. Cerere alocatie de stat pentru copilul mic pentru care se solicita si indemnizatie pentru cresterea copilului

Descarcă formulare. Cetăţenii au la dispoziţie o serie de formulare prin intermediul cărora pot solicita online informaţii din sistemul CNPP sau pot depune online cereri pentru a beneficia de prestaţiile oferite de sistemul de pensii publice Documente care trebuie sa cuprinda dosarul in vederea acordarii dreptului la indemnizatia prevazuta de DL nr.118/1990: -cerere prin care se solicita drepturile prevazute de DL nr. 118/1990 adresata Comisiei de aplicare a DL.118/1990 din cadrul AJPIS Arad Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Harghita. 155 likes · 2 talking about this. AJPIS H Formulare tip; Comunicate de presă jud.Cluj. -pe adresa de e-mail a instituției: ajpis.cluj@mmanpis.ro sau petitii_cj@mmanpis.ro, -la numerele de telefon: 0264/59.27.28; 0264/59.71.25-la nr. fax 0264/59.80.60. Pentru beneficiile familiale la care sunt îndreptățiți cetățenii români lucrători migranți, care își desfășoară

Nelamurire Legea 130/2020. Am o nelamurire in legura cu o lege care a fost adoptata de cateva zile. Legea 130/2020 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr.118/1990. Aceasta lege introduce noi articole la legea 118 din 1990 si copii celor decedati au dreptul la o indemnizatie lunara de 500 lei Instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Muncii și Protecției Sociale Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, este organizată şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale

Formulare utile - Direcția Generală de Asistență Socială

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecții Sociale (AJPIS) Cluj a înregistrat în perioada iulie 2020 - iulie 2021 un număr de 4.642 de cereri din partea clujenilor potrivit Decretului-Lege nr.118/ 1990, republicat, pentru a primi indemnizații lunare dacă sunt urmași ai foștilor deținuți politici. Potrivit dispozițiilor documentului, de aceste drepturi pot beneficia copiii. Contact. Casa Judeteana de Pensii Caraş-Severin. REŞIŢA, str. Traian Lalescu, nr. 27, judeţul Caraş-Severin. Telefoane utile. Relaţii cu cetăţeanul 0255 224 780. (Stagii int. 21 sau 23) Bilete tratament 0255 225 887. Cabinet expertiză medicală 0255 215 655 model fisa trimestriala primaria Mun. Arad. model statistica N7. documente necesare obţinerii adeverinţei acordul plăţii dobânzii. cerere mostenitori. formular - model de imputernicire pt. asis. sociali din primarii. acte necesare pentru desfasurarea activitatii de voluntariat. cerere practica

1. CÂND TRANSMITEM ? Începând cu data de 1 Aprilie 2020 2. CUM TRANSMITEM ? Prin e-mail la adresa plati.covid.județ@mmanpis.ro (ex.: plati.covid.ab@mmanpis pentru ALBA) - click tabel 3. UNDE TRANSMITEM ? La agențiile teritoriale pentru plati si inspectie sociala, unde este inregistrat sediul social al persoanei juridice/fizice care si-a întrerupt activitatea ca urmare a efectelor [ Nu inteleg mare lucru din ce se scrie aici; mie nu mi-a raspuns AJPIS-ul de o saptamana si, insa ce am trecut pe declaratie/cerere a fost: estimarea declarata in 2020 pentru 2021, iar ca medie a incasarilor lunare de la inceputul activitatii - am trecut impartirea sumei incasate din octombrie 2019 (cazul meu) pana in iunie 2021 Partener 2 Agen t ia Jude teana pentru Plati si Inspectie Sociala Dolj - AJPIS Dolj Strada Unirii nr. 10 Jud. Dolj, Craiova, România Tel. 0723515989, 0251418120 e-mai

Video: Alocații pentru susținerea familiei • Cluj-Napoc

Formulare stimulent de insertie - DASM Cluj Napoc

Reprezentanţii AJPIS Alba precizează că modelul de cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei va fi modificat pentru a fi introduse elementele necesare stabilirii îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate. Noile formulare vor fi disponibile la primării. Termenul limită pentru depunerea cererilor însoţite de documente este. Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Alba Adresa: Str. Nicolae Titulescu, Nr. 10B, Cod postal 510096, Alba Iulia, Jud. Alba Telefon: 025881273 Pentru a beneficia de ajutorul de la stat pentru șomajul tehnic, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, cele familiale, persoanele cu profesii liberale, dar și cei cu contracte de activitate sportivă și persoanele cu drepturi de autor pot transmite online, de astăzi, cereri la Agențiile Județene pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS)

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială-ANPIS. March 23 ·. Un om care a fost, a dorit, a schimbat. Anna Maria Neagoe. A gândit și simțit profesional calitatea vieții persoanelor cu dizabilități. A reușit să fie un excelent colaborator, un partener real în ceea ce privește reforma în domeniul asistentei sociale Str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 37-39 CP 400304, Cluj-Napoca. Telefon: +40-0264-420146, 420601 Fax: +40-0264-42060

Certificatul de viaţă va fi emis în dublu exemplar şi transmis de către casa teritorială de pensii competentă beneficiarilor nerezidenţi, în versiune bilingvă, utilizându-se, alături de limba română, o limbă de circulaţie internaţională. Un exemplar al certificatului de viaţă va rămâne la casa teritorială de pensii. Mai responsabili este un proiect inspirat de metoda mistery client, șlefuit de Centrul pentru Inovare Publică și realizat cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare Civică, program dezvoltat Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile în parteneriat cu Romanian-American Foundation, sprijinit de Enel România și Raiffeisen Bank DECRET-LEGE (R) 118 30/03/1990 - Portal Legislativ. DECRETUL-LEGE Nr. 118 din 30 martie 1990 (*republicat*) privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri. EMITENT 1. H.G. nr. 1019/2018 privind aprobarea Procedurii de preluare de către agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, a personalului cu atribuţii în efectuarea plăţilor prestaţiilor sociale pentru persoanele cu handicap de la direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia. ANEXA nr. 1 la Normele metodologice CERERE pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii Subsemnata (ul), Nr. Bl. Sc. Ap. sat Telefon Fax E-mail Nr. Mun./oraş/com. Judeţul Actul de identitate 1) Seria Eliberat de secţia de poliţie Secto

Urmașii deținuților politici vor primi indemnizație de 500 lei pe lună. Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, pe 15 iulie, legea de completare a Decretului-Lege nr.118/1990, potrivit căruia copiii persoanelor decedate din motive politice în dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945 au dreptul la o indemnizaţie lunară. În perioada 15 octombrie - 20 noiembrie 2020, Primăria Slobozia, prin Direcţia de Asistenţă Socială primeşte cererile în vederea acordării subvenţiilor la încălzirea locuinţei, pentru a beneficia de ajutorul financiar pe durata întregului sezon rece noiembrie 2020 - martie 2021. Formularele vor fi ridicate de la sediul D.A.S. Slobozia din str. Al. Odobescu, nr.1, începând. Formular de căutare. Căutare. Căutare. ajpis. Noaptea minții - vârstnici cu handicap permanent, puși pe drumuri degeaba pentru reevaluare scris de Oleg Ghilas / 16.07.2018 13:56 / 2 comentarii / 1101 vizualizari. Sanatate. scris de Ziar de Cluj acum 4 zile 8 ore. Clujul a ajuns la 60.688 de persoane vaccinate. Conform datelor oficiale, situația vaccinării în județul Cluj arată că 947 persoane s-au vaccinat în ultimele 24 de ore, în etapa a II-a și 1.036 în prima etapă. În etapa a II-a s-au vaccinat 947 persoane, numărul total al acestora fiind 21.789. De la începutul campaniei, numărul. Domeniu de activitate: alocaţie de stat (427 lei /lună - 0-2 ani, 214 lei/lună - 2-18 ani); indemnizaţie creştere copil, 85% din media veniturilor, până la vârsta de 1 an (între 600 lei /lună si 3400 lei/lună) sau 2 ani (între 600 lei-lună si 1200 lei/lună) (pentru copiii nascuţi după 1 ianuarie 2011

Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Social

Căutare declaraţii de avere şi interese : Numele: Regionala/Unitate Agentia Nationala pentru Ocuparea fortei de Munca vine in sprijinul cetateanului cu programe si locuri de munca Adresa Oradea, Str. Armatei Romane , nr . 1 B, Judeţ Bihor Tel.: 0359/405279 Fax: 0259/47473.. Persoana responsabila cu informarea publica directa in cadrul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Timis este domnul Sebastian Tirchi -consilier juridic superior la Compartimentul Juridic,relatii cu publicul, tel.:0256294231, e-mail:sebastian.tirchi@tm.anofm.ro

Formulare/imprimate de descărcat --- A

Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Sibiu, Administratie locala Sibiu, afla adresa, telefon, website, program si localizare Informaţii suplimentare privind datele cu caracter personal pot fi accesate pe www.mmanpis.ro sau www.cluj.mmanpis.ro . DECLARAŢIE. Subsemnatul _____prin prezenta declar că am fost informat că datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul şi pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ale instituției

Somaj tehnic PFA, II, IF, profesii liberale Reinvent Consulting Somaj tehnic PFA, II, IF, profesii liberale - tot ce trebuie sa stii! Mini ghid. Conditii pentru solicitare indemnizatie somaj tehnic: Activitatea a fost inchisa temporar, datorita instaurarii starii de urgenta (domenii vizate de Ordonanta Militata nr 1/2020 - restaurante, cafenele, saloane de infrumusetare etc.) La sfarsitul anului 2011, in evidentele Agentiei Judetene pentru Prestatii Sociale Tulcea figurau un numar de 7 Niciunul din cei aproape 300 de angajați din structurile Direcției de Asistență Socială și Protecție a Copilului Cluj nu a primit așa-numitul stimulent de risc promis de președintele Iohannis și trâmbițat pe canalele oficiale peneliste. Astfel, deși starea de urgență s-a încheiat demult, iar România se găsește deja în cea de-a doua lună de stare de alertă, niciun. rog sã apr06açi acordarea unnãtoarefor cfreptuti: Indemnizatia de a copilului pânä la vârsta de: [ODOI ANI UN AN Stimulent de insertie o TREI ANI (copil cu dizabilitate Documente Utile Cerere tip indemnizatie si stimulent Descarca Adeverinta indemnizatie - Anexa 2 Descarca Declaratie sistare indemnizatie Descarca Declaratie alocatie de stat pentru lucratorii migranti Descarca Cerere prelungire alocatie dubla pentru copilul cu handicap Descarca Cerere pentru prelungire indemnizatie persoana cu handicap Descarca Adeverinta angajator - stimulent Descarca opis.

Formulare Serviciul Asistentă Socială. Cerere de opțiune. Anexa 2 modalitate decontare. Cerere optiune asistent personal - indemnizatie lunara pentru persoane cu handicap vizual grav, beneficiare de pensie de invaliditate, acordata conform prevederilor lg. nr. 263-2010. Cerere pentru acordarea prestatiilor sociale neincasate Acte necesare în vederea acordării indemnizațiilor pentru persoana cu handicap grav - gradul I cu asistent personal - în conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006: cerere tip (se descarcă de aici) sau cerere tip aparţinător (când persoana cu handicap nu are discernământ) ANEXA la cerere LISTA copiilor aflați în plasament/plasament în regim de urgență/tutelă Nr. crt. Copilul Încadrare în grad de handicap*) Hotărârea comisiei pentru protecția copilului*) Hotărârea instanțe 14.Întocmeşte rapoarte de activitate trimestriale privind respectarea standardelor generale de calitate, pe tipuri de servicii acreditate şi le transmite către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi și Inspecție Socială Cluj (AJPIS) 15

FORMULARE TIP CONCURSURI. Formular-de-inscriere-la-concurs-functii-publice-2020 conf HG 546_2020. Formular de inscriere la concurs functii contractuale. Euro CV. Adeverinta-format standard. Formular-de-inscriere-la-angajare-fara-concurs stare alerta. Formular inscriere examen promovare personal contractual Procedura si modelul documentelor catre AJPIS -incepand cu 1 aprilie 2020. 2020/04/01 2020/04/01. Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie sociala a publicat procedura si pasii pentru transmiterea cererilor pentru plati Covid -19 : aici Contestații Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Covasna (AJPIS) Lun, 4.4.2016 - 12:20 — Bodi Attila Botond AJPIS Covasna a transmis deciziile de suspendare către beneficiarii al ajutorului pentru susținerea familiei la sfârșitul luni martie Pe baza evaluării acestor detalii, căminul primeşte sau nu acreditarea. Potrivit conducerii AJPIS Cluj, când este vorba despre tratament medical, fiecare pacient primeşte o medicaţie şi îngrijire specifică, în funcţie de afecţiune. În momentul de faţă, în judeţul Cluj sunt acreditate 13 cămine pentru vârstnici

Dasm - Directia De Asistenta Sociala Si Medicala

Ministrul Muncii a postat modelele de formulare necesare angajatorilor. Angajatorii afectaţi de actuala perioadă de criză generată de epidemia de Covid-19 (companii private, ONG etc.) cu angajaţi prin contracte individuale de muncă vor depune, de mâine (miercuri, 1 aprilie - n. r.), la AJOFM-uri, cerere şi declaraţie pe proprie răspundere pentru a beneficia de sprijinul. În M. Of. nr. 625 din 26 iulie 2019, s-a publicat Legea nr. 159/2019 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri şi pentru modificarea O.G. nr. 105/1999 privind. Bună ziua..am și eu o întrebare. Fata mea a făcut 18 ani anu trecut în octombrie și am depus tot ce trebuie pentru a lua alocația pana ce termina cele douăsprezece clase.dar nu a luat nici un ban pana in prezent..stie cineva de ce?sau ce ar trebui să fac.

Întrebări și răspunsuri - Casa județeană de pensii Clu

Ministrul Muncii a postat modelele de formulare necesare angajatorilor. Angajatorii afectaţi de actuala perioadă de criză generată de epidemia de Covid-19 (companii private, ONG etc.) cu angajaţi prin contracte individuale de muncă vor depune, de mâine (miercuri, 1 aprilie - n. r.), la AJOFM-uri, cerere şi declaraţie pe proprie răspundere pentru a beneficia de sprijinul financiar. Distribuitor integrat de gaze naturale şi electricitate. Adresă email. Parolă. Accesează Resetare parolă / Activare cont Cont nou Crearea unui cont de utilizator Acces Delgaz Grid este foarte simplă Este permisa si emiterea unei singure dispozitii pentru toate cele 3 ajutoare intr-un formular sau individual pe fiecare ajutor in parte in functie de optiunea utilizatorilor din primarii Programul ajuta la evidenta electronica a dosarelor pentru VMG (venitul minim garantat) intocmite conform Legii 416/2001 modificata prin Legea 276/2010 si HG. UPDATE. Formularele sunt disponibile pe site-urile ANPIS și ANOFM. Ministerul Muncii a publicat în Monitorul Oficial, marți seara, 4 ordine de ministru prin care se stabilesc formularele necesare firmelor, persoanelor fizice autorizate (PFA), cluburilor sportive și altor beneficiari ai șomajului tehnic plătit de stat pe perioada stării de urgență, ca urmare a pandemiei de coronavirus. Rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), prof. univ. dr. Daniel David, l-a avut miercuri, 10 martie 2021, ca oaspete pe ambasadorul Israelului la București, Excelența Sa, domnul David Saranga. În cadrul întâlnirii au fost analizate cooperările UBB în relație cu Israel,.

Data publicării: 14.06.2016. În documentul de mai jos puteți găsi furnizorii de formare continuă acreditați din România. Registrul a fost actualizat la data de 24.05.2016 Oamenii inainte de orice! Adresa. Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 68. Asistență socială - copii. Tel. fix: 0258 - 818 266, 0358 - 401 538; Tel. mobil: 0741 - 818 074, 0755 - 069 444; Asistență socială - persoane adult În cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna funcţionează mai multe servicii destinate să promoveze şi să protejeze drepturile copiilor. Aceste servicii sunt în continuă reorganizare şi diversificare, în funcţie de nevoile identificate la nivelul judeţului Covasna Acte necesare indemnizație creștere copil în 2021. Dosarul pentru indemnizație creștere copil poate fi depus de oricare părinte. Iată lista cu acte necesar Nr.înregistrare _____/ Data_____ CERERE DE ELIBERARE A UNEI ADEVERINŢE DE VENIT Subsemnatul/Subsemnata _____ CNP/NIF _____, cu domiciliul fiscal în _____ Care sunt formularele necesare si unde se trimit . de Irina Olteanu. Miercuri, 01 Aprilie 2020, ora 10:26 . Angajatorii care vor sa obtina indemnizatie de somaj tehnic pentru salariati pot depune, de miercuri, cererile la Agentiile Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca sau, dupa caz, la Agentiile Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala